be quiet! 1000W Power Zone 1000W ATX Black power supply unit - Power Supply Units (1000 W, 100-240, 1050 W, 50-60, 12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Active)
be quiet! 1000W Power Zone 1000W ATX Black power supply unit - Power Supply Units (1000 W, 100-240, 1050 W, 50-60, 12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Active) Power Supply

ATX12V / EPS12V


Part Specification

Brand
be quiet!
Model
POWER ZONE 1000W CM
Part #
BN213
Price/Watt
0.15
Type
ATX12V / EPS12V
Modular
Full
Certification
80+ Bronze
Price: $ 146.93
Buy on Amazon