FSP/Fortron Aurum PT 1200W 1200W ATX Schwarz Netzteil - Netzteile (1200 W, 100-240, 50-60, 15-9, 12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Aktiv)
FSP/Fortron Aurum PT 1200W 1200W ATX Schwarz Netzteil - Netzteile (1200 W, 100-240, 50-60, 15-9, 12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Aktiv) Power Supply

ATX12V / EPS12V


Part Specification

Brand
FSP Group
Part #
PT1200FM
Price/Watt
0.21
Type
ATX12V / EPS12V
Modular
Full
Certification
80+ Platinum
Output
25A @ +3.3V DC
25A @ +5V DC
100A @ +12V DC
0.8A @ -12V DC
3.0A @ +5Vsb DC Standby
Price: $ 248.01
Buy on Amazon