FSP Fortron Aurum Xilenser Gold 500 Alimentatore per PC da 500 Watt, Nero
FSP Fortron Aurum Xilenser Gold 500 Alimentatore per PC da 500 Watt, Nero Power Supply

ATX12V / EPS12V


Part Specification

Brand
FSP Group
Part #
AU-500FL
Price/Watt
2.38
Type
ATX12V / EPS12V
Modular
Semi
Certification
80+ Gold
Output
+3.3V@20A, +5V@20A, +12V1@20A, 12V2@20A, -12V@0.3A, +5Vsb@2.5A
Price: $ 1191.68
Buy on Amazon