FSP/Fortron AURUM PT 1000W 1000W ATX Schwarz Netzteil - Netzteile (1000 W, 100 - 240, 50 - 60, 14 - 8, +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Aktiv)
FSP/Fortron AURUM PT 1000W 1000W ATX Schwarz Netzteil - Netzteile (1000 W, 100 - 240, 50 - 60, 14 - 8, +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,12V, Aktiv) Power Supply

ATX12V / EPS12V


Part Specification

Brand
FSP Group
Part #
PT1000FM
Price/Watt
0.25
Type
ATX12V / EPS12V
Modular
Full
Certification
80+ Platinum
Efficiency
92%
Output
+3.3v@25A, +5V@25A, +12V@83A, -12V@0.8A, +5VSB@3.0A
Price: $ 245.36
Buy on Amazon